JABATAN KOSONG LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN)

Pada hari ini bulan Januari 2017 Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Malaysia kembali membuka kesempatan berkarir atau membuka Iklan Jawatan Kosong Terkini Bulan Januari 2017 untuk lulusan terbaru dengan kelayakan sebagai berikut : 

Peluang Kerjaya :


1. PEGAWAI EKSEKUTIF (TEKNOLOGI MAKLUMAT) GRED 48

Kelayakan Memohon :

Memiliki Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang Sains Komputer atau Teknologi Maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan dari institusi-institusi  pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Kelayakan Tambahan :
 • Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun dalam bidang Pengurusan Teknologi Maklumat
 • Mempunyai kemahiran auditan berkaitan Pengurusan Teknologi Maklumat.
 • Mempunyai pengetahuan berkaitan Sistem dan Pengurusan Projek ICT.

Keterangan :
 • Permohonan hanya dibuka untuk calon luar LHDNM.
 • Semua pemohon mestilah Warganegara Malaysia yang berumur dalam lingkungan tidak kurang daripada 28 tahun dan tidak melebihi 60 tahun pada tarikh tutup iklan.
 • Pemohon perlu memiliki kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Kriteria Yang Diperlukan :
 • Berdaya saing, cergas, berfikiran strategik, mempunyai minda analitikal, berupaya memacu keberhasilan, inovatif, kreatif dan fleksibel.
 • Mempunyai semangat kerja berpasukan yang jitu serta berkemahiran tinggi dalam komunikasi melalui Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Bidang Tugas :
 • Merancang dan mengendalikan Auditan Pengurusan Sistem di LHDNM
 • Merancang dan Mengendalikan Auditan Pengurusan Projek ICT di LHDNM
 • Merancang dan mengendalikan Auditan Tadbir Urus Sistem Maklumat
 • Merancang dan mengendalikan Auditan Pengurusan Sumber Sistem Maklumat.
 • Menyedia dan megemaskini Control Self Assessment (CSA), Risk & Control Matrix (RCM) dan Manual Prosedur Kerja

2. PEGAWAI EKSEKUTIF (PENTADBIRAN) GRED 48

Kelayakan Memohon :

Memiliki Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) yang diiktiraf oleh kerajaan dari institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Kelayakan Tambahan :
 • Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun dalam Perancangan Sumber Manusia.
 • Mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan projek-projek berkaitan Pengurusan Prestasi dan kompetensi.
 • Mempunyai pengalaman dalam menjalankan kajian berkaitan projek-projek Sumber Manusia.
 • Mempunyai ijazah Sarjana/PhD merupakan satu kelebihan.

Keterangan :
 • Permohonan hanya dibuka untuk calon luar LHDNM.
 • Semua pemohon mestilah Warganegara Malaysia yang berumur dalam lingkungan tidak kurang daripada 28 tahun dan tidak melebihi 60 tahun pada tarikh tutup iklan.
 • Pemohon perlu memiliki kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Kriteria Yang Diperlukan :
 • Berdaya saing, cergas, berfikiran strategik, mempunyai minda analitikal, berupaya memacu keberhasilan, inovatif, kreatif dan fleksibel.
 • Mempunyai semangat kerja berpasukan yang jitu serta berkemahiran tinggi dalam komunikasi melalui Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Bidang Tugas :

Melaksanakan projek perancangan sumber manusia, pemantapan pengurusan prestasi dan latihan serta kompetensi pegawai LHDNM.

TARIKH TUTUP : 02 FEB 2017
TARAF JAWATAN : KONTRAK


BORANG JAWATAN DI SINI

DAFTAR ONLINE DI SINI