SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M) DI TENAGA NASIONAL BERHAD (TNB)


Tawaran menyertai Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) di Tenaga Nasional Berhad (TNB) Mei 2017. Tenaga Nasional Berhad (TNB) mempelawa graduan yang berkelayakan dan bermotivasi untuk menyertai Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) di Tenaga Nasional Berhad (TNB) seperti yang berikut :

1. SKIM LATIHAN 1MALAYSIA – INDUSTRI BEKALAN ELEKTRIK

SYARAT KELAYAKAN

  • Warganegara Malaysia
  • Mempunyai kelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Kejuruteraan Elektrikal (kuasa), Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Awam, Sains Komputer / Teknologi Maklumat, Perakaunan / Kewangan, Pengurusan Pentadbiran / Sumber Manusia / Pentadbrian Awam / Statistik , Undang-Undang dan diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam / Agensi Kelayakan Malaysia. 
  • PNGK 2.50 dan ke atas bagi semua bidang pengajian. 
  • SPM/SPMV dengan kredit dalam matapelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan Matematik serta lulus matapelajaran Pendidikan Islam / Pendidikan Moral.
  • Had umur tidak melebihi 28 tahun.
  • Graduan ijazah dari dalam dan luar negara  yang tidak mendapat  pekerjaan selepas 6 bulan bergraduasi.
  • Graduan yang bekerja tetapi pekerjaannya tidak setaraf dengan kelulusan (underemployed).
  • Sanggup mengikuti latihan di mana-mana unit bisnes TNB.
  • Keutamaan kepada graduan yang mempunyai pendapatan isirumah yang rendah.